Press ESC to close

Edytory

We współczesnych systemach komputerowych istnieje wiele różnych edytorów. Mogą one mieć bardzo rozbudowane funkcje, często łącząc je z możliwościami komputerowego składu tekstów. Każdy edytor wymaga wydatkowania sporych pieniędzy, każdy ma inny sposób wykonywania tych samych funkcji. Do prostych prac system Windows oferuje dwa edytory. Jeden z nich, to Notatnik, czyli program do wprowadzania prostych, nie redagowanych tekstów, zapisanych w kodzie ASCII. Drugi to edytor tekstów Write, który posiada pewne możliwości redagowania, choć zakres ich jest ograniczony.

Notatnik

Nazwą notatnik określa się zwykle prosty edytor, który przeznaczony jest do zapisywania tekstów w kodzie ASCII. Programy te z założenia nie mają wielu funkcji redagujących, są za to szybkie i proste w użyciu. W tym przypadku elementy redakcyjne obejmują możliwość określenia marginesów oraz stopek i nagłówków wydruku. Menu obejmuje poza opcją Pomoc (Help) trzy pozycje.

  1. Plik Rozwinięcie tego menu daje, jak zwykle, możliwość tworzenia nowego dokumentu (Nowy – New), otwarcia istniejącego pliku, zapisania wyników na dysku oraz wydrukowania dokumentu. Ponadto można ustalić parametry drukarki oraz wspomniane wyżej elementy redakcyjne dokumentu.
  2. Edycja W ramach tego menu można wykonać standardowe funkcje wycinania i wklejania, a ponadto można usunąć tekst (Usuń – Delete), anulować skutki ostatniego działania (Cofnij – Undo), wybrać fragment dokumentu (Wybierz wszystko – Select), dołączyć zapis daty i godziny oraz włączyć lub wyłączyć redagowanie w obrębie tekstu ustalonych marginesów (Automatyczne zawijanie tekstów – Word wrap) w obrębie tekstu.
  3. Szukaj Można wyszukiwać, jak w każdym edytorze wskazany tekst, powtarzając działanie dla kolejnych jego wystąpień. Nie ma natomiast możliwości automatycznego zastępowania odszukanego tekstu przez inny.
  4. Zaletą notatnika jest szybki dostęp do informacji i możliwość utworzenia prostego tekstu bez manewrowania w skomplikowanych systemach klasycznego edytora menu.