Press ESC to close

ISTNIEJĄCE PROBLEMY

Liczba ta może na­wet być astronomiczna, ale musi być skończona. Istnie­ją wszakże problemy, których przy tym warunku nie można rozwiązać. Tego wielkiego odkrycia dokonał sam Turing. Przypomnijmy, iż jego maszyna składa się z taśmy, na której zapisane są dane, oraz ze zbioru niezmienialnych w trakcie działania reguł operacji. Maszyna rozpoczyna pracę od czytania taśmy i zatrzymu je się, gdy dane przekształciła w pożądany wynik. (Objaśnienie maszyny Turinga podano) Turing pragnął wiedzieć, czy dla każdej ta­kiej maszyny logicznej pracującej nad dowolnym pro­blemem istnieje gwarancja jego rozwiązania w skoń­czonym czasie. Dowiódł, iż nie ma takiej gwarancji. Wykazał zatem, że są takie problemy, przy których maszyna może nigdy nie skończyć swych rachunków, może nigdy nie „stanąć”.