Press ESC to close

Najnowsza wersja wtyczka shockwave for director

Nakładki są to programy, które przejmują funkcje systemu operacyjnego, pozwalając na wykonywanie podstawowych czynności prościej i w sposób bliższy użytkownikowi. Współczesne programy nakładkowe rozwijane są w kierunku coraz większej wizualizacji, zdejmując z użytkownika konieczność pisania poleceń. Zawierają też coraz więcej funkcji rozbudowujących możliwości systemu operacyjnego oraz dodatkowe programy wykonujące czynności niezwiązane z systemem (np. kalkulator). Jak dotąd szczytowym osiągnięciem w tej dziedzinie jest nakładka Windows, która tworzy odrębne środowisko pracy, odrywając użytkownika niemal całkowicie od kontaktu z systemem DOS. Zapowiadana od pewnego czasu nowa wersja Windows, o nazwie Chicago, ma przejąć funkcje systemu DOS i działać autonomicznie od chwili włączenia komputera. Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej większość użytkowników pracuje wyłącznie pod nadzorem systemu Windows, jest to dość logiczny kierunek zmian.

Aplikacje

Ta niefortunna nazwa przyjęta z języka angielskiego rozpowszechniła się jako określenie wszystkich programów użytkowych czyli realizujących konkretne użytkowe zadania użytkownika. Pojęcie to obejmuje edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, pakiety biurowe, programy dla projektantów, programy wydawnicze i wiele innych (definicje poszczególnych pojęć można znaleźć w dodatku A). Niektóre z tych grup programów będą omawiane w kolejnych artykułach tej strony.