Press ESC to close

Logitech g27 sterowniki

System operacyjny jest to program lub zbiór programów i funkcji, zarządzający zasobami systemu komputerowego oraz umożliwiający wykorzystanie tych zasobów przez użytkowników. Może on zarządzać jednym komputerem lub wieloma komputerami. Wszystkie pozostałe programy działają pod nadzorem systemu operacyjnego, często odwołując się do niego w sposób niedostrzegalny dla użytkownika. Awaria systemu operacyjnego uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek innych programów. Określony system operacyjny związany jest zwykle z danym typem komputera. Są jednak systemy działające na różnym sprzęcie, a także istnieje możliwość używania różnych systemów na jednym komputerze. Przedstawiony podział ma charakter umowny, ale oddaje ideę kilku poziomów oprogramowania komputerów. Użytkownika interesuje przede wszystkim funkcjonowanie programów i ich przeznaczenie, nie zaś sposób realizacji. Dlatego też będziemy tu mówić o programach jako o narzędziach do wykonania konkretnych zadań. W stronie będzie mowa o różnorodnych programach, spełniających wiele zróżnicowanych funkcji. Warto więc na wstępie wyjaśnić nazwy poszczególnych grup programów i ich przeznaczenie.