Press ESC to close

Kompilacja 7601 windows 7 nie jest oryginalny

Przeważająca część strony poświęcona jest programom, warto więc wyjaśnić to pojęcie. Definicja mówi, że program jest to ciąg logicznie powiązanych instrukcji służących do opisu działania. Natomiast oprogramowanie to zestaw programów pozwalających na wykonywanie różnorodnych zadań przy wykorzystaniu określonego typu komputera. Możemy mieć do czynienia z oprogramowaniem podstawowym, które jest niezbędne do funkcjonowania komputera, oprogramowaniem narzędziowym (usługowym) przeznaczonym do usprawnienia pracy komputera oraz z oprogramowaniem użytkowym (tzw. aplikacjami) realizującym najróżniejsze działania, jak edycja tekstów, grafika, obliczenia itp. Jądro oprogramowania stanowi system DOS. Dziś większość czynności przejmują nakładki realizujące najważniejsze funkcje systemu. Natomiast aplikacje to poziom właściwej pracy każdego użytkownika. Dla niego najlepiej jest, gdy poza swoim programem nie ma żadnych dodatkowych zadań ani obowiązków. Niestety nie zawsze daje się to osiągnąć. Stąd konieczność pewnej minimalnej orientacji w podstwowym środowisku pracy.