Press ESC to close

MSBACKUP – archiwizacja

Jest to program do archiwizowania plików na dyskietkach. Zagadnienie to zostanie omówione w późniejszych artykułach

MSAV i VSAFE – ochrona przed wirusami

Program MSAV sprawdza czy na dysku nie ma wirusów, natomiast VSAFE stanowi rodzaj szczepionki. Na dysku zapisywane są informacje o strukturze wszystkich plików podatnych na zarażenie. Wszelkie zmiany są natychmiast sygnalizowane.

MEMMAKER – optymalna konfiguracja systemu

Program przegląda pliki AUTOEXEC.BAT oraz CONFIG.SYS i modyfikuje ich treść, tak aby wszystkie elementy systemu były optymalnie rozłożone w pamięci komputera. Jest to bardzo pożyteczny program dla osób, które nie chcą wchodzić w zawiłości konfiguracyjne, a chciałyby polepszyć parametry pracy systemu. DOS w wersji 6.0/6.2 zawiera też kilka poleceń w wersji działającej w środowisku Windows. Świadczy to o hegemonii Windows w dzisiejszym świecie oprogramowania.