Press ESC to close

JĘZYK KOMPUTEROWY

Mówienie o „języku” komputerowym jest metaforą, chociaż owo metaforyczne nacechowanie zaciera się wskutek jej nadużywania. Nawet ci, którzy nigdy me zetknęli się z komputerem, słyszeli o FORTRANie, COBOLu albo PASCALu i wiedzą, iż każdy z nich jest zawiłym językiem, którym mówi się do maszyny. FORTRAN (nazwa jest skrótem Formuła Translator), PASCAL i inne nie są językami żywymi. Zdają sobie z tego sprawę sami programiści, rozróżniając języki sztuczne, lub języki programowania, oraz języki, na­turalne, jak na przykład angielski. Określenie „sztucz­ne” mówi nam nieco o stanowisku programisty. An­gielski jest także tworem sztucznym, ale tworzonym przez wieki, nie w sposób świadomy i racjonalny, jak tworzy się język programowania.