Press ESC to close

COPY – kopiowanie

Polecenie COPY pozwala na kopiowanie pliku albo grupy plików w ramach tego samego dysku lub na inny dysk. Brak nazwy dysku oraz nazwy katalogu oznacza pracę na bieżącym dysku w bieżącym katalogu. Można też połączyć kilka plików w jeden plik, czyli wykonać funkcję scalania. Do tego celu służy znak Można też używać znaków i “?” zgodnie z ogólnymi zasadami. Oto przykłady kopiowania plików.

  • C:\>COPY A:NAZWA.TXT Przepisanie pliku z dysku A na dysk bieżący do bieżącego katalogu, z zachowaniem tej samej nazwy.
  • C:\>COPY NAZWA.TXT B:X.WP Przepisanie pliku z bieżącego dysku na dysk B, gdzie tworzy się nowy plik o nowej nazwie X.WP.
  • C:\>COPY A.DAT DANE Przepisanie pliku z katalogu bieżącego do katalogu DANE na tym samym dysku C.

Polecenie COPY może być także wykorzystywane do przesyłania informacji pomiędzy różnymi urządzeniami np. wysyłania na drukarkę (PRN) lub przyjmowania z urządzenia zewnętrznego (COM).