Press ESC to close

DEL – usuwanie plików

Polecenie pozwala usunąć plik z bieżącego katalogu lub wg podanej ścieżki. Pliki można usuwać grupowo. Można też wyczyścić cały katalog. W tym ostatnim przypadku system wymaga dodatkowego potwierdzenia.

  • C:\>DEL A.DAT Usunięcie pliku o podanej nazwie.
  • C:\>DEL .TXT Usunięcie wszystkich plików o rozszerzeniu TXT.
  • C:\>DEL DANE Wyczyszczenie zawartości katalogu DANE (usunięcie wszystkich plików).

DIR – wyświetlanie katalogu

Polecenie DIR służy do wyświetlenia informacji o zawartości katalogu. Jeżeli nie zostanie określona nazwa katalogu, to informacje dotyczą katalogu bieżącego. Wyświetlane są nazwy i rozszerzenia plików, ich rozmiary w bajtach oraz data i czas ich utworzenia. Jeżeli dana pozycja dotyczy podrzędnego katalogu, to zamiast rozmiaru pliku wyświetlane jest oznaczenie <DIR>. Na końcu listy zostaje podana liczba wolnych bajtów, które pozostają na danym dysku. Każdy katalog podrzędny ma na początku wykazu dwie pozycje oznaczone jako . oraz.., które zawierają informacje systemowe. Polecenie DIR może odnosić się dowolnego dysku lub katalogu (innych niż bieżące). Można także stosować konwencje gwiazdkowe, wyświetlając dane dotyczące wybranej grupy plików.