Press ESC to close

ELEKTRONICZNA TECHNOLOGIA

Wiek XX uczy, że to nie technologia zawiodła ludzi, lecz że to ludzie okazali się niewarci technologii. Oczywiście to dwie wojny światowe dały tę nauczkę tym, którzy są dostatecznie uczciwi intelektualnie, by ją zaakcep­tować. Ludzie nie są nieskończenie doskonałymi isto­tami, jak wierzyło oświecenie i marksizm. Ale wnio­sek ten jest po prostu negatywny, odrzuca stare euro­pejskie pojęcie postępu. Współczesna elektroniczna technologia podpowiada inny pogląd, niekoniecznie mądrzejszy, ale przynaj­mniej zmoderowany przez odczucie nieprzekraczalnych granic rozwoju i charakteryzujący się nową definicją postępu. Czas komputerowy jest skończony, a jego po­stęp jest cykliczny.