Press ESC to close

W NOWYM WIEKU

Postęp dzięki powtarzaniu stał się faktycznie symbolem ery przemysłowej, z jej maszy­nami produkującymi tysiące identycznych części, i do­prowadził do materialnych sukcesów, jak również naj­gorszych wypaczeń industrializmu. A jednak kompu­ter zajmuje tu miejsce szczególne, ponieważ jego cykle nie produkują pralek czy samochodów, ale jednostki informacji, fragmenty idei. Komputer podsuwa ideę, że postęp dzięki powtarzalności ma sens nie tylko w zakładzie przemysłowym, ale w całym królestwie my­śli logicznej i matematycznej. W naszym wieku komputer stał się symbolem po­stępu, tak jak w poprzednim była nim maszyna paro­wa. Lokomotywa parowa symbolizowała postęp linear­ny w wieku, który nie znał ograniczeń materialnych, w którym ludzie gnali naprzód w coraz większych, co­raz szybszych maszynach.