Press ESC to close

Praca w oknach

Praca w programie Norton Commander odbywa się w dwóch oknach, które mogą być wyświetlone na ekranie. Ich zawartość rzutuje na wykonywane funkcje. Podstawową zawartość okien stanowi lista plików z danego katalogu. Jest ona wyświetlana na ekranie w sposób uporządkowany i może być przeglądana w tył i w przód przy użyciu klawiszy poruszania się po ekranie (strzałki, Page Up, Page Down, Home i End). Informacje pozostają na ekranie, a przeglądanie nie jest ograniczone czasem. Są dwa okna, a każde z nich może zawierać listę plików, rysunek drzewa, zawartość pliku lub informacje o zawartości dysku. Każde z okien może zawierać listę plików z innego katalogu.
Podświetlenie znajduje się w jednym oknie i jest ono oknem bieżącym. Do niego odnoszą się używane polecenia. Przejście pomiędzy oknami odbywa się przy użyciu klawisza tabulacji (Tab).