Press ESC to close

Wykaz plików

Jest to podstawowa zawartość okna Norton Commander. Bardzo istotna cecha to wspomniana już możliwość umieszczenia w każdym list plików z różnych lub tych samych dysków i katalogów. Jedno z okien jest oknem aktywnym i w nim wybieramy plik bądź pliki, których ma dotyczyć działanie. Wykaz plików może być przedstawiony w wersji pełnej, gdzie wraz z nazwą i rozszerzeniem wyświetlona jest liczba zajmowanych bajtów oraz data i godzina utworzenia pliku, bądź w wersji skróconej, gdzie podawane są tylko nazwy i rozszerzenia plików. Pliki są uporządkowane w ten sposób, że na pierwszym miejscu wyświetlane są nazwy katalogów podane dużymi literami (w podkatalogach pierwsza pozycja to katalog macierzysty oznaczony jako ..). Pliki wymienione są po katalogach, pisane małymi literami. Dodatkowo wykaz obejmuje pliki ukryte, których nie pokazuje polecenie DIR systemu DOS. Jeżeli takie pliki istnieją to ich nazwy rozpoczynają się od dużej litery, a dodatkowo pojawia się przy nich specjalne oznaczenie ±.