Press ESC to close

Katalogi i inne pliki

W ramach grup (katalogi, pliki ukryte, pliki zwykłe) poszczególne pozycje są uporządkowane. Użytkownik może z górnego menu wybrać sposób uporządkowania pozycji katalogu. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie określonego działania w odniesieniu do pozycji wyróżnionej w danym oknie. Enter jest zawsze klawiszem sprawczym, nie należy więc naciskać go pochopnie ani przytrzymywać. Zależnie od rodzaju podświetlonej pozycji, działanie może mieć różny przebieg.

  • Dla katalogów naciśnięcie Enter powoduje przejście do wskazanego katalogu; jego zawartość pojawi się w oknie. Powrót do katalogu macierzystego następuje, gdy wskazana pozycja to .. (UP-DIR).
  • Dla plików wykonawczych (rozszerzenia COM, EXE i BAT) naciśnięcie Enter oznacza żądanie wykonania zapisanego w nich programu.
  • Dla plików o innych rozszerzenia po naciśnięciu Enter nie ma żadnej reakcji, o ile nie została ona przewidziana przez użytkownika.