Press ESC to close

Tree (Drzewo)

W oknie można wyświetlić rysunek drzewa katalogowego. Dotyczy ono dysku, którego zawartość pokazana jest w sąsiednim oknie. Wyświetlanie drzewa w obu oknach jest możliwe, ale pozbawione sensu. Jeżeli okno zawierające drzewo jest oknem bieżącym, to można wskazać wybrany katalog. Naciśnięcie Enter spowoduje wówczas wyświetlenie w sąsiednim oknie zawartości wskazanego katalogu. Wyświetlanie drzewa można wybrać tylko z menu wywoływanego klawiszem F9.

Informacje

W oknie mogą być wyświetlone informacje o pojemności dysku i pamięci operacyjnej RAM. Okno Info zawiera też dane o programie Norton Commander. Część górna zawiera informacje o pojemności pamięci operacyjnej i ilości wolnego miejsca w tej pamięci, o pojemności dysku, ilości wolnego miejsca oraz o plikach zawartych w katalogu, któiy wyświetlany jest w sąsiednim oknie. Część dolna może zawierać tekst przygotowany przez użytkownika.