Press ESC to close

View (widok)

Okno sąsiadujące z tym, które zawiera wykaz plików, może być przeznaczone na wyświetlenie informacji zawartych w pliku wskazanym w tym drugim oknie. Wskazany plik będzie wyświetlony w oknie w kodzie ASCII. Tak więc, w odniesieniu do plików zawierających rozkazy, przedstawiona treść nie będzie czytelna. Norton Commander potrafi zinterpretować szereg zakodowanych plików pochodzących z najbardziej znanych programów. Tak więc, poza plikami ASCII, czytelną postać będą miały także pliki pochodzące z programów dBASE, Lotus lub WordPerfect. Poprawne działanie jest w tym przypadku uwarunkowane dostępnością na dysku odpowiednich programów dekodujących informacje. Widać, że przy odpowiednim ustawieniu okien, można przeglądać katalogi, poruszając się po drzewie, a także zaglądać do wnętrza plików, poruszając się po katalogu. Jest to nieporównywalne udogodnienie w stosunku do poleceń TREE, DIR i TYPE z systemu DOS.