Press ESC to close

PROGRAM DLA DWÓCH TYPÓW

Program pisze się dla dwóch bardzo różnych typów czytelników: dla komputera, który go wykonuje, oraz dla użytkowników, którzy mogą chcieć go przeczytać i zmienić. Dla tej drugiej grupy programista wprowa­dza komentarze w języku angielskim, oddziela prze­strzennie rozkazy, stara się, by program był tak jasny, jak to tylko możliwe. Projektanci zawsze próbują uczynić języki programowania bardziej naturalnymi i bardziej zrozumiałymi dla laików, z powodów eko­nomicznych i technicznych. Świat biznesu chętnie oby­wałby się bez programistów, stawiając w ich miejsce, bezpośrednio przy komputerach, swoich urzędników i kierowników. Pozostaje jednak faktem, że obecne ję­zyki programowania są raczej kodami niż językami naturalnymi, a więc ludzie muszą spotkać się z maszy­ną dalej niż w pół drogi.