Press ESC to close

CZYTANIE I POPRAWIANIE

Jego młodszym bra tem jest PASCAL. PL/1 to rozlazły język, który usi­łuje sprostać wszystkim potrzebom każdego programi­sty (naukowca, inżyniera lub biznesmena); starając się podobać każdemu — nie podoba się nikomu. LISP i APL są zwartymi i pięknymi językami, popularnymi wśród tych (jak specjaliści od sztucznej inteligencji), którzy chcą podkreślić wynikanie programowania z lo­giki symbolicznej. W podobnych słowach humaniści zwykli mówić o ję­zykach naturalnych jako nośnikach ekspresji — o cięż­kiej, filozoficznej naturze języka niemieckiego, o de­likatności języka francuskiego, jasności łaciny itp. Po­czucie stylu rzeczywiście ujawnia się zarówno w wy­borze języka, jak i w pisaniu samego programu. Pro­gramiści komputerowi, jak matematycy, podkreślają w swojej pracy elegancję. Niektóre programy sporzą­dzane są po prostu do wykonywania określonych za­dań, inne — zostają doszlifowane nie tylko w celu uzyskania większej efektywności, ale także Większej jasności w ich czytaniu oraz łatwości przy poprawia­niu.