Press ESC to close

Trzy różne techniki wstawiania informacji

Zwykłe wklejanie z odcięciem związków między programem źródłowym a docelowym,
zagnieżdżanie (ang. embedding) obiektu z zachowaniem związków między aktywnymi oknami źródłowym i docelowym, powiązanie (ang. link) obiektu przy zachowaniu związków po zapisie danych na dysku. O wklejaniu była już mowa. Teraz pokażemy kroki wykonywane przy tworzeniu dwóch typów powiązań. Od strony aplikacji źródłowej przenoszenie następuje zawsze przez Schowek (Clipboard). Po wycięciu, np. obrazu z programu Paintbrush, w programie docelowym do dyspozycji są opcje Wklej – Paste (zwykłe wklejenie) oraz Wklej wybiórczo – Paste Special (polska terminologia przyjęta w Windows nie jest w tym przypadku zbyt przejrzysta). Wybranie tej ostatniej pozostawia połączenie pomiędzy otwartymi oknami programu źródłowego (tu: Paintbrush) i docelowego (np. Write). Jeżeli zechcemy poprawić wklejony obrazek, to można go podświetlić, a następnie w menu Edycja (Edit) wybrać opcję Obiekt. (Object…), gdzie w miejsce kropek pokaże się tekst Paintbrush Picture. Ta specjalna pozycja w menu pojawia się tylko w tej sytuacji. Zwykle jest ona niedostępna i tylko zamarkowana słowem Obiekt.