Press ESC to close

Wklej połączenia

Opcja Wklej połączenia (Paste Link) dostępna jest dopiero wtedy, gdy zawartość pliku źródłowego zapisana jest na dysku. Wybór jej powoduje bowiem połączenie informacji, która pozostaje aktywna także po zapisaniu wszystkich danych na dysk i zakończeniu pracy. Przy ponownym wprowadzeniu pliku ze wstawionym obiektem automatycznie uruchamiany jest program, z którego obiekt pochodzi. Można wówczas wspólnie przetwarzać obiekt wraz z tekstem, do którego został wstawiony. Jeżeli istnieją powiązania z obiektami pochodzącymi z odrębnych plików dyskowych, to można je przeglądać, docierając bezpośrednio do połączonych aplikacji. Pozwala na to opcja Połączenia (Links), która staje się dostępna po wprowadzeniu do przetwarzanej informacji pierwszego powiązanego obiektu. Istnienie powiązań wymaga wspólnego zapisywania na dysku zmienianych informacji we wszystkich powiązanych aplikacjach.