Press ESC to close

UNDELETE – odzyskanie usuniętego pliku

Polecenie zostało wprowadzone w DOSie 5.0. Przywraca pliki usunięte przy użyciu polecenia DEL. Powodzenie jest uwarunkowane niedokonywaniem żadnych zapisów pomiędzy usunięciem, a odzyskaniem pliku. Odzyskanie nie jest także możliwe, jeżeli usunięto katalog, w którym znajdował się poszukiwany plik. Odzyskiwanie usuniętych katalogów może być zrealizowane przy użyciu poleceń zestawu Norton Utilities. Usuwany plik ma zmienioną pierwszą literę nazwy na znak zapytania (?). Podczas odzyskiwania plików zostaje pokazana informacja o pliku (odpowiadamy Y) i następuje pytanie o podanie pierwszej litery nazwy.

  • NAZWA DAT2345 1/05/9217:18…A Undelete (Y/N)?

Please type first characterfor NAZWA.DAT: Jeżeli polecenie zostanie użyte z opcją /all, to automatycznie uzupełnia nazwę znakiem ? jako pierwszym. Nazwę można potem zmienić na właściwą, korzystając z polecenia zmiany nazwy pliku (REN).