Press ESC to close

TREE – narysuj drzewo

Polecenie wykreśla na ekranie schematyczną postać drzewa katalogowego z bieżącego lub podanego dysku. Katalogi są uporządkowane alfabetycznie. Rysunek jest czytelny, jeżeli nie przekracza wielkości ekranu. Standardowym wyjściem jest ekran, ale można też przesłać wyniki na drukarkę.

  • C:V>TREE Drzewo bieżącego katalogu na bieżącym dysku.
  • C:\>TREE A: Drzewo katalogowe dysku A:.
  • C:V>TREE > PRN Przesłanie obrazu na drukarkę.

TYPE – wypisz
Zawartość pliku podanego jako parametr jest wyświetlana na wyjściu standardowym, czyli na ekranie, przy czym nazwa pliku musi być podana w pełnym brzmieniu sama lub wraz ze ścieżką. Nie można natomiast używać konwencji gwiazdkowej. Zawsze trzeba podać nazwę jednego wybranego pliku. Używanie polecenia TYPE jest sensowne tylko w odniesieniu do plików zapisanych w kodzie ASCII.

  • C:V>TYPE DANE.DAT Wyświetlenie zawartości podanego pliku.
  • C:\>TYPE DANE.DAT > PRN: Przesłanie zawartości jego pliku na drukarką.

Znak > oznacza przesyłanie informacji na inne urządzenie. Sposób korzystania z tego typu funkcji można znaleźć w zalecanej na końcu książki literaturze.