Press ESC to close

PRINT – drukowanie

Polecenie drukuje wskazane pliki na drukarce. Przy pierwszym wywołaniu pyta o nazwę drukarki i instaluje się na stałe w pamięci RAM, zajmując ok. 6kB. Naciśnięcie klawisza Enter oznacza przyjęcie standardowej drukarki (PRN:). Późniejsza zmiana wybranego urządzenia wymaga podania opcji /d z jego nazwą. Przy kolejnym użyciu pliki ustawiane są w kolejce do wybranego wcześniej urządzenia. Polecenie może działać w tle tj. drukować kolejne pliki z kolejki, nie zawieszając innych działań. Polecenie ma kilka opcji. Niektóre z nich będą pokazane w przykładach.

  • C:V>PRINT DANE.DAT Druk jednego pliku.
  • C:\>PRINT .TXT Druk grupy plików, które utworzą kolejkę i będą sukcesywnie drukowane, każdy od nowej strony, bez zatrzymania pracy.
  • C:V>PRINT/t Usunięcie z kolejki wszystkich pozostających w niej plików.

Drukowanie odbywa się w chwilach, gdy procesor nie jest zajęty bieżącymi działaniami i dlatego praca użytkownika nie jest zawieszona do czasu ukończenia druku, jak to ma miejsce przy drukowaniu poleceniami COPY lub TYPE.