Press ESC to close

Kartoteka

Kartoteka to prosty system bazy danych, pozwalający przechowywać niewielką liczbę danych (tekstowych lub graficznych), oraz wyszukiwać odpowiednie informacje za pomocą słów kluczowych. Okno przedstawione w artykule pokazuje obraz kartoteki symbolizowanej graficznie przy użyciu obrazków “fiszek kartotekowych”. Każda fiszka zawiera informacje kluczowe (Indeks – Index) oraz właściwy tekst. Wyszukiwanie informacji odbywa się w ramach tekstu lub według wiersza indeksowego. Ta druga możliwość jest szybsza. Wypełniając pustą kartę, wprowadza się najpierw tekst indeksowy (można go pominąć), a następnie wiersze informacyjne. Karty mogą być wyświetlane jako plik kart, jak pokazano to na rysunku, lub też jako alfabetyczna lista informacji indeksowych. Działanie odbywa się poprzez menu obejmujące sześć pozycji (w tym informacje pomocnicze). W artykule pole indeksowe stanowią nazwy kolejnych firm umieszczonych w rejestrze. Stanowią one kryterium dla szybkiego wyszukiwania danych. Na samych kartach znajdować się mogą adresy, telefony, różne informacje opisowe o firmie itp. Może być także dołączona grafika (rysunek