Press ESC to close

UŻYWANIE CZASU MATEMATYCZNEGO

Zaczęto używać czasu matematycz­nego do regulowania nowych maszyn, które działały mniej lub bardziej niezależnie od człowieka. Gdy Watt zbudował swoje pierwsze udoskonalone silniki Par°” we, wkrótce potem zaczął wyznaczać ich wydajność w kategoriach pracy wykonanej w jednostce czasu w koniach mechanicznych. Nazwał je tak, aby wyja­śnić swoje osiągnięcie w zrozumiałych kategoriach, a maszyny sprzedawał zachwalając ich wydajność. W dziewiętnastym wieku, wraz z wynalazkiem silni­ków parowych, benzynowych i prądnicy, powrócił pro­blem matematyzacji czasu, który zawsze był sprawą abstrahowania od przyrody i doświadczenia ludzkiego. . Filozofowie matematyki, jak Kartezjusz i, Newton, dużo wcześniej uświadomili sobie znaczenie tego no­wego rodzaju czasu i uczynili z niego podstawę fizyki, pierwszej nowoczesnej nauki.