Press ESC to close

Programy z licencją

W przypadku programów licencjonowanych jednym z elementów instalacji jest pytanie o nazwę użytkownika, a często o numer fabryczny produktu. Stanowi to z jednej strony pewne zabezpieczenie przed kopiowaniem programów przez osoby, które nie mają dostępu do numeru fabrycznego, z drugiej zniechęca legalnych użytkowników do nieodpłatnego udostępniania swoich produktów. W wielu przypadkach można bowiem stwierdzić, że uzyskanie nielegalnej kopii możliwe jest tylko za zgodą (a przynajmniej za wiedzą) licencjonowanego właściciela. Wiele programów można przenieść z komputera na komputer tylko drogą instalacji. Skopiowanie wszystkich plików i powielenie ich na dysku innego komputera nie prowadzi do pożądanych rezultatów, gdyż program podczas instalacji rozpoznaje środowisko pracy i tylko program instalacyjny może parametry zmienić.