Press ESC to close

WSZELKIE RUCHY

Wszelkie ruchy pojmo­wali jako funkcję czasu mierzonego w arbitralnych, identycznych jednostkach. Ten sposób myślenia świet­nie korespondował z pojęciem bezwładności: dla ruchu jednostajnego nie potrzeba wytłumaczenia, tak jak dla stanu spoczynku, lecz zmiana ruchu, przyspieszenie, musi mieć swą przyczynę. Zrozumienie przyspieszenia w kategoriach matematycznych jako zmieniającego się tempa zmiany wymaga skomplikowanego pojęcia cza­su, ale, gdy raz zostało to wprowadzone, korzyści nau­kowe są ogromne. Stała siła przyspiesza masę; przy­spieszenie pomnożone przez czas równa się prędkości; prędkość pomnożona przez czas równa się pokonanej odległości, i tak dalej. Te zasady są dzisiaj łatwo zro­zumiałe dla licealistów, mimo to trzeba było wieków wysiłków (od Buridana i Oresme’a w późnym śred­niowieczu po Galileusza, Kartezjusza i Newtona w sie­demnastym wieku), aby je sformułować.