Press ESC to close

Od klawiatury do myszy

Mysz stanowi podstawowy element wyposażenia komputera, na którym chcemy używać systemu Windows. W użyciu jest obecnie mysz trzyklawiszo- wa. Standardowo jako podstawowy, używany jest klawisz lewy. Do niektórych zadań wykorzystuje się klawisz prawy. Natomiast klawisz środkowy używany jest rzadko (tylko przez niektóre aplikacje). Starsze typy myszy mają tylko dwa klawisze, stąd programy powszechnego użytku nie odwołują się zwykle do trzeciego klawisza.
Teoretycznie wszystkie czynności w Windows można wykonać bez myszy. Klawisze strzałek pozwalają poruszać się po ekranie, przewijając go w dowolnym kierunku. Klawisz tabulacji wybiera ikony, zaś Alt przenosi nas do menu, w którym można wybierać opcje, jak w programie Norton Commander. Działanie jest dość uciążliwe, a ponadto niektóre kombinacje klawiszy trzeba po prostu pamiętać. Jest jednak kilka czynności, które warto wykonywać właśnie z klawiatury. Korzystanie z myszy jest proste i naturalne. Pojedyncze kliknięcie wybiera okno, czynność lub przycisk. Podwójne kliknięcie (szybkie, raz za razem) uruchamia działanie, czyli rozwija okno lub uruchamia program symbolizowany przez ikonę. Dotyczy to lewego klawisza, gdyż prawy wykorzystywany jest tylko przez niektóre programy. Układ klawiszy, szybkość reakcji na kliknięcie oraz odstęp przy podwójnym kliknięciu można regulować. Służy do tego program Mysz (Mouse) dostępny w ramach programu ustalania parametrów pracy Windows (Panel Sterowania – Control Panel).