Press ESC to close

Nowe programy wprowadzone w wersji 6.0/6.2 systemu

Wersja 6.0 i jej ulepszony wariant 6.2 wprowadziły do systemu DOS szereg usprawnień. Dotyczy to przede wszystkim kilku programów, które wypełniły braki wytykane systemowi w porównaniu z wersją DR-DOS. Istnieje też kilka ulepszeń wprowadzonych do znanych poleceń, np. kopiowanie i usuwanie całych katalogów, sortowanie katalogów podczas wyświetlania, możliwość zmiany nazwy katalogu itp.

DBLSPACE – kompresja dysku

Wspomniany wcześniej program DBLSPACE służy do kompresji zawartości dysku stałego (w części lub w całości). Operacja ta daje dużą oszczędność miejsca na dysku, jest jednak ryzykowna, gdyż utrata fragmentu informacji mówiącej o sposobie zakodowania plików, uniemożliwia odzyskanie danych. W wersji 6.2 program został usprawniony i jest bezpieczniejszy. W dowolnym momencie można przeprowadzić dekompresję całego dysku, co wcześniej było niemożliwe.

DEFRAG – optymalizacja zapisu na dysku

Program pochodzi z zestawu Norton Utilities, o którym jest mowa w następnym rozdziale. Pozwala zoptymalizować zapis na dysku poprzez uporządkowanie katalogów, przez połączenie w całość plików podzielonych na fragmenty oraz przez zapisanie wszystkich informacji z dysku w kolejności, bez wolnych przestrzeni (“dziur”). Program pozwala też zobaczyć w jakich miejscach dysku zapisane są poszczególne pliki. Pełna optymalizacja zapisu na dysku trwa od 30 do 60 minut, zależnie od jego pojemności i stopnia zapełnienia. Przerwanie programu może nastąpić tylko za pośrednictwem klawisza Esc. Inny sposób przerwania, np. przez wyłączenie komputera, może spowodować utratę części informacji zapisanych na dysku.