Press ESC to close

System okien Norton Desktop

Istota programu Norton Desktop polega na wprowadzeniu także w środowisku DOS okien o postaci zbliżonej do systemu Windows. Można tu wyróżnić dwa poziomy – klasyczny układ Windows oraz podstawowe okno katalogowe. Okna w obu wersjach są podobne, jednak w wersji dla DOS okno wyświetlane jest w trybie tekstowym. Wszystkie elementy graficzne zbudowane są ze znaków. Konsekwencją tego podejścia jest pewna odmienność rysunków. Są one mocno uproszczone w porównaniu z oknami Windows. Poza wspomnianym uproszczeniem rysunków w wersji dla DOS, oba okna są niemal identyczne. W programie Norton Commander były dostępne dwa okna, których zawartość była kształtowana według woli użytkownika. Norton Desktop zapewnia szerszą platformę. Podstawowe okno katalogowe może składać się z trzech części. Pierwsza zawierać może drzewo katalogowe, druga listę plików ze wskazanego na drzewie katalogu, zaś trzecia zawartość pliku wskazanego na liście plików w drugiej części okna. Trzecia część nie może występować tylko łącznie z drugą. Pozostałe mogą być wybrane niezależnie.