Press ESC to close

Integracja aplikacji Windows

W Windows 3.1 istnieją dwa mechanizmy integracyjne: za pośrednictwem Schowka (Clipboard) oraz przez bezpośrednie powiązanie elementów ze sobą – Powiązanie (Link). W obu przypadkach można dowolnie przenosić informacje tekstowe. Istnieją natomiast pewne ograniczenia, co do grafiki. Postać obrazu musi być bowiem dopasowana do środowiska, w które zostaje przeniesiona. Warto przedstawić łączenie obiektów wprowadzone w Windows 3.1. Jest to bowiem powiązanie zachowujące moc także po zapisaniu informacji na dysku. W menu Edycja (Edit) znajdują się dwie dodatkowe opcje związane z wklejaniem informacji: Wklej wybiórczo (Paste Special) oraz Wklej połączenia (Paste Link). Ponadto w niektórych aplikacjach menu Wstaw (Insert zawiera opcję Obiekt (Object), która pozwala łączyć obiekty pochodzące z różnych źródeł. O integracji w ramach Windows wiele już było mowy. Przedstawimy tu dwa podejścia: po pierwsze przykład integracji zupełnie odrębnych aplikacji (używanych w środowisku Windows), po drugie pakiet zintegrowany Works. Jest on dobrą propozycją dla niezbyt zasobnego użytkownika, który chce dysponować zestawem nowoczesnych narzędzi.