Press ESC to close

SPECJALNA NOTACJA

Naukowcy opracowali specjalną nota­cję, która pozwala im operować matematycznie wielki­mi odległościami, masami i okresami, lecz taka nota­cja nie przybliża tych wielkich liczb ludzkiemu do­świadczeniu. Ten sam problem mają fizycy nuklearni działający w wymiarze mikro, gdyż cząstki lub mole­kuły, którymi się zajmują, są mniejsze, szybsze, a na­wet bardziej efemeryczne niż elektrony w kompute­rze. Mogą oni wykrywać te cząstki, mierzyć ich wła­ściwości tylko dzięki niezwykle pomysłowym ekspery­mentom, w których wykorzystują akceleratory cząstek, elektroniczne urządzenia liczące oraz, a jakże, kom­putery. Za tym całym instrumentarium kryją się skomplikowane narzędzia matematyczne. Fizyk, tak jak specjalista komputerowy, musi uży­wać metod pośrednich do wykrywania zmian, które są zbyt wolne, zbyt szybkie, zbyt wielkie lub zbyt ma­łe dla ludzkiej percepcji.