Press ESC to close

USTALONA ZASADA

W tym względzie po prostu doprowadza do końca zasadę ustaloną w nauce od wynalazku teleskopu i mikroskopu, zasadę, tak mocno zakorzenioną, iż może obecnie służyć także inżynie­rom. Trzeba o tym rozróżnieniu stale pamiętać. Fizy­cy operują małymi. ilościami, ponieważ chcą studio­wać składniki atomów, a tak się zdarzyło, że atomy są małe. Jako naukowcy, podążają za naturą tam, gdzie ona ich prowadzi. Specjaliści komputerowi, jak inni inżynierowie, nie są bezpośrednio wciągnięci w bada­nie przyrody, i w żaden sposób nie jest przypadkiem, że ich programy są tak szybko wykonywane. Kompu­tery projektuje się tak, aby robiły to, co robią; stano­wią one jedno z najbardziej zdumiewających narzędzi człowieka, służących do manipulowania światem przy­rodniczym.