Press ESC to close

HIERARCHIA JĘZYKÓW KOMPUTEROWYCH

To w istocie jedyny kod rozkazów, który kom­puter rozumie, kod wbudowany w jego strukturę sprzętową, hardware. Składający się, jak wszystko w komputerze, z zer i jedynek, język maszynowy jest całkowicie nieporęczny. Jeśli, przykładowo, programi­sta pragnie napisać rozkaz dodający w pamięci za­wartość jednego słowa do drugiego, musi wyszukać w tablicy ośmiocyfrowy symbol tej operacji, jak również adresy tych dwóch słów. Wynikiem jest ciąg trzydzie­stu dwóch cyfr, które można łatwo pomylić podczas przepisywania programu. Program złożony z kilkuna­stu tuzinów takich rozkazów byłby koszmarem do na­pisania, sprawdzenia i korekty. Niemniej, w pierw­szych latach komputerowych obliczeń inżynierowie pracowali bezpośrednio w języku maszynowym. Na­stępnie, korzystając z prostych sposobów mnemotech­nicznych, zaczęli rozwijać kody bardziej czytelne.