Press ESC to close

Huawei e5180 opinie

Zestaw programów pozwalających na wykonywanie przez komputer określonych zadań. Obejmuje programy, które na różnym poziomie sterują działaniem komputera (system operacyjny, programy użytkowe). Potocznie dość często używany jest oryginalny termin software, czego nie należy popierać, gdyż polskie słowo oprogramowanie właściwie oddaje istotę zagadnienia.

Pamięć operacyjna (RAM, internal storage)

Podstawowa pamięć komputera, która służy do przechowywania systemu operacyjnego oraz programów i danych podczas wykonywania obliczeń. Informacja przechowywana jest w elementach półprzewodnikowych tylko podczas zasilania komputera. Po wyłączeniu zasilania, informacja znika. Skrót RAM pochodzi od Random Access Memory, co oznacza pamięć o dostępie swobodnym. Pojęciem dostęp swobodny określa się sytuację, w której czas dostępu do informacji jest niezależny od jej położenia w obrębie pamięci. Zależnie od sposobu zapisu i podtrzymywania informacji rozróżnia się pamięć RAM dynamiczną i statyczną.