Press ESC to close

Jak usunac mystart search

Zbiór logicznie powiązanych informacji przechowywanych w pamięci dyskowej. Składa się z dowolnej liczby bajtów lub/i rekordów. Identyfikowany jest przez nazwę (standardowo 1-8 znaków, kropka, 0-3 znaki). Pojęcie to do dziś wzbudza kontrowersje, ale wydaje się, że obecnie przyjęło się powszechnie.

Procesor (proccssor)

Urządzenie wykonujące elementarne rozkazy zapisane we właściwym kodzie. Procesorów w wersji zminiaturyzowanej zwanych mikroprocesorami we współczesnym komputerze jest zwykle kilka: poza procesorem głównym są procesory obrazu, procesory dźwięku, koprocesory arytmetyczne wykonujące wyodrębnione funkcje systemu operacyjnego. Są one montowane zależnie od potrzeb i typu systemu.

Program (program)

Ciąg logicznie uporządkowanych instrukcji realizujących określone zadanie. Rozróżniamy program podstawowy (system operacyjny), programy pomocnicze (nakładki) oraz programy użytkowe (aplikacje).

Schowek (clipboard)

Fragment pamięci, w którym zapisywane są informacje kopiowane z aktualnie używanego programu w ceku przekazania ich do innego programu. Bardzo ważne narzędzie systemu Windows.