Press ESC to close

Programy graficzne

Oprogramowanie graficzne obejmuje dziś coraz więcej elementów. Można wyróżnić dwa rodzaje podejścia do problemu. Klasyczne są obrazy punktowe, złożone z określonej liczby punktów. Ilość ich zależy od rozdzielczości ekranu oraz drukarki. Obrazy takie mogą mieć zachwiane proporcje przy przeska- lowywaniu. Trudniej jest przede wszystkim zachować rysunek linii przy znacznych powiększeniach. Inne podejście to wektorowy opis obrazu. Jego reprezentantem jest program Corel Draw. Wśród używanego oprogramowania graficznego Corel Draw jest w Polsce najpopularniejszy. Dostępny jest w polskiej wersji językowej podobnie jak jego konkurent Micrografx Designer. Także programy przeznaczone do grafiki składu komputerowego, np. PageMaker i Ventura oferowane są już po polsku. Jest znacząca zmiana, która nastąpiła w ciągu niecałych dwóch lat. Jeszcze w 1992 roku trudno było znaleźć polskojęzyczne oprogramowanie. Programów graficznych jest bardzo dużo. Jeżeli przykładowo korzystamy ze skanera, to niezbędne są programy do wprowadzania i przetwarzania otrzymanego obrazu. Są to często skomplikowane programy z zakresu grafiki komputerowej, wymagające wprawy i znajomości obowiązujących w nich zasad. Trudno w krótkim rozdziale przedstawić skomplikowane programy graficzne. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika wystarczy prosty program malarski, jak Paintbrush. Inne programy graficzne są kosztowne i skomplikowane w obsłudze.