Press ESC to close

Najważniejsze funkcje

Szereg czynności wykonywanych jest w programie przy użyciu klawiszy funkcyjnych, bądź kombinacji klawiszy Ctrl oraz Alt z innymi. Funkcje dotyczą najczęściej zawartości okien znajdujących się na ekranie. Podstawę działań stanowią klawisze funkcyjne (F1…F10). Przedstawiono te, które w istotny sposób wspomagają prace, jakie wykonywaliśmy w systemie DOS. Klawisz F3 (View) uruchamia mechanizm oglądania zawartości pliku wskazanego w oknie. Jeżeli wskazany jest katalog, to nie ma żadnej reakcji. Pliki oglądane są według interpretacji zgodnej z kodem ASCII, poza kilkoma formatami przewidzianymi przez twórców programu (dBASE, Lotus, WordPerfect, Paradox). Tekst można przeglądać, korzystając ze standardowych klawiszy edycyjnych. W czytelnej postaci oglądać można pliki ASCII oraz pliki utworzone przy użyciu edytorów: WordPerfect 5.0, Word 4.0, Windows Write, Works, XyWrite, Wordstar 2000, MultiMate. W przypadku plików w standardzie dBASE (.DBF) lub Lotus (.WK1) Norton Commander rozpoznaje ich format i wyświetla zawartość w takiej samej postaci jak program, przy użyciu którego zostały utworzone. Menu klawiszy funkcyjnych jest wówczas odmienne, przystosowane do formatu pliku.