Press ESC to close

Klawisz F4 (Edit) uruchamia prosty edytor ekranowy

Służy do szybkiego pisania i poprawiania plików ASCII. Jest to znaczne udogodnienie, gdyż użytkownik otrzymuje możliwość szybkiego wprowadzania nowych informacji na dysk lub też poprawiania danych w istniejących plikach. Naciśnięcie klawiszy Shift i F4 wywołuje pytanie o nazwę pliku. Można wówczas podać dowolną nazwę, rozpoczynając tworzenie nowego pliku. Jest to sygnalizowane komunikatem, że tworzony jest nowy plik, co wymaga potwierdzenia przez Enter. Klawisz F5 (Copy) sprawia, że kopiowanie plików jest w programie Norton Commander znacznie wygodniejsze niż bezpośrednio w systemie DOS, szczególnie, gdy mamy do dyspozycji dwa okna i kopiujemy informacje z jednego do drugiego. Przy odpowiednim ustawieniu okien, pliki kopiuje się niemal automatycznie.  Podobnie jest przy przenoszeniu i usuwaniu informacji. Klawisz F6 (RenMov) daje zróżnicowane możliwości. Są to kolejno: zmiana nazwy pliku, zmiana nazwy katalogu oraz przeniesienie plików w inne miejsce. Dwie ostatnie funkcje to istotne rozszerzenie możliwości systemu DOS do wersji 6. W najnowszych wersjach systemu DOS rozszerzono jego możliwości także w tym kierunku. Przenoszenie plików najwygodniej jest przeprowadzić, korzystając z dwóch okien. Przenoszenie następuje wówczas na dysk lub do katalogu wyświetlone w drugim oknie. Funkcja ta ma duże znaczenie przy porządkowaniu zawartości dysku.