Press ESC to close

ZDARZENIA W KOMPUTERZE

Programista może je czy­tać, zmieniać, wprowadzać w czytelnej dla maszyny formie, ale kiedy już raz program zostanie wprowa­dzony do pamięci, programista nie odczuwa przebie­gu jego wykonania. Może patrzeć na taśmę z danymi, która obraca się w stacji pamięci, lub słyszeć hałas głowicy odczytującej, gdy przebiega ona nad po­wierzchnią dyskietki magnetycznej, ale zazwyczaj komputer służy jednocześnie większej liczbie progra­mów (time-sharing). Programista nie wie nawet, w którym dokładnie momencie procesor zajmuje się je­go programem. Zdarzenia w komputerze znajdują się po prostu poza zasięgiem ludzkich zmysłów. Tak jak elektrony są zbyt małe, aby można je było widzieć, tak ich ruchy są zbyt szybkie, by je uchwycić.