Press ESC to close

NIEROZSTRZYGALNE PROBLEMY

Takie problemy są nazywane nierozstrzygalnymi, nie poddają się bowiem metodom, które komputer, automat skończony, może stosować. Skoro każdy komputer cyfrowy podporządkowany jest tym regułom logicznym, ograniczenia określone przez Turinga stosują się do całego świata współczesnych komputerów.Nie należy sądzić, że problemy nierozstrzygalne to klasyczne kwestie filozoficzne w rodzaju: czy istnieje Bóg?, czy życie ludzkie ma jakiś wyższy sens?, czy wszechświat jest zrozumiały w kategoriach logicznych? Również wielkie problemy fizyki nie są nierozstrzy­galne. Czy istnieje cząstka najmniejsza lub zbiór czą­stek? Czy wszechświat rozszerza się nieskończeniew końcu wpadnie w czarną dziurę? Z logicznego punktu widzenia wszystkie te problemy są rozstrzygal- ne, gdyż na każde takie pytanie odpowiedź brzmi: „tak” lub „nie” — a decyzja, która z nich jest praw­dziwa, wykracza poza zainteresowania logika.