Press ESC to close

BIEG POJEDYNCZEGO ELEKTRONU

W każ­dym razie bieg pojedynczego elektronu nie mówi nam nic o działaniu programu, ponieważ logika komputera wyraża się w siłach, które są przeciętną zachowania się wielu elektronów. Nigdy żadna maszyna nie była tak odległa od świata ludzkiego doświadczenia jak komputer. Największe okręty-lotniskowce są nieskon- czenie bliższe skali człowieka niż najprostsze, najwol­niejsze komputery. Inżynierowie, którzy projektują komputery, muszą wiedzieć, co się dzieje w procesorze w każdej nano- sekundzie, gdyż ich zadaniem jest porządkowanie sy­gnałów, które wykonują sekwencjonowanie i operacje logiczne. Oni, bardziej niż programiści, muszą w jakiś sposób znaleźć drogę do ukrytego czasowego świata maszyn, budują więc protezy elektroniczne, oscylosko­py i inne podobne urządzenia, które przekształcają ułamkowosekundowe zmiany w obwodach na obrazy na ekranie telewizyjnym.