Press ESC to close

BARDZIEJ NIŻ INNI

10 Bardziej niż inni mogą oni odczuć paradoks tego innego czasowo świata. Trący Kidder, który pisał o psychologii tych inżynierów, cy­tuje jednego z nich: „Czuję się świetnie myśląc w na- nosekundach. Siedzę przy jednym z tych analitycz­nych urządzeń i widzę, że nanosekundy są szerokie. Rozumiem przez to, że można widzieć, jak przepły­wają. Jezu, mówię sobie, przejście od tego miejsca do drugiego zajmuje sygnałowi dwanaście nanosekund! To jest dla mnie naprawdę ważne, gdy buduję kompu­ter. A jednak, gdy myślę o tym, o ile więcej czasu zaj­muje strzelenie palcami, tracę poczucie, co rzeczywi­ście znaczy nanosekunda” (Soul of a New Machinę, s. 137). Nawiasem mówiąc, jeśli strzelenie palcami zajmuje pół sekundy, jest to pięćset milionów nano­sekund.