Press ESC to close

Rysunek może zawierać opisy (teksty) wprowadzane we wskazanych miejscach wybraną czcionką

Wyboru można dokonać spośród proponowanych rodzajów czcionki. Ich liczba i zakres dostępnej skali zależy od konfiguracji systemu Windows (rodzaj drukarki i liczba opisów czcionek).
W tym samym menu można wybrać pismo wytłuszczone, kursywę, podkreślone, konturowe oraz rzucające cień. Ponadto określa się wielkość czcionki mierzoną w umownych punktach. Poszczególne rozmiary dostępne są dla niektórych rodzajów czcionek (opcje niedostępne są jaśniejsze i nie można na nich ustawić kursora). Efekty. Menu pozwala wybrać szereg opcji graficznych dotyczących wskazanego fragmentu rysunku. Są to: odwrócenie barw, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie, zmiana rozmiarów, pochylenie pod kątem oraz wymazanie fragmentu. Menu jest aktywne, gdy na rysunku zostanie zaznaczony wybrany fragment. Opcje obejmują określenie rozmiaru rysunku, wielkości pędzla używanego do malowania oraz barw rysunku. Zestaw barw można modyfikować w specjalnym oknie dialogowym, wybierając intensywność każdej z podstawowych barw palety. Paletę można zmienić na inną zapisując na dysku ustalone parametry pracy programu. Poruszanie się po ekranie i przechodzenie od menu do menu jest sprawne jedynie przy wykorzystaniu myszy. Jeżeli jednak użytkownik próbuje używać programu bez myszy, to ma możliwość zmiany obszaru działania przy użyciu klawisza Tab oraz kombinacji Shift-Tab. Rysowanie w ten sposób jest jednak uciążliwe i posiadanie myszy warunkuje poprawność korzystania z programu.