Press ESC to close

Równoległa sprzedaż obu wersji

Jednocześnie sposób pracy w oknach i podstawowy zestaw funkcji nie różnią się od siebie. Dodatkową zaletę Norton Deskop w wersji dla Windows stanowi brak w ramach Windows efektywnego programu przeznaczonego do obsługi dysków i plików w oknach. Norton Desktop wypełnia tę lukę. Wchodzący w skład systemu Windows program File Manager jest niewygodny. Jego wady pozostały niezmienione także w wersji 3.1. Norton Desktop w wersji dla Windows daje kilka ciekawych możliwości. Można zaprojektować system współpracy z innymi programami, a także wykorzystywać mechanizmy systemu Windows, pracując pod nadzorem programu Desktop. Tak więc, jest to nakładka na system Windows. Norton Desktop traktuje Windows tak jak Norton Commander traktował DOS – przejmuje jego funkcje. Przy odpowiedniej instalacji zastępuje Menedżera programów, obejmując pełny nadzór nad systemem. Wprowadzając własne ikony i przyciski, Norton Desktop stwarza nowe środowisko pracy podobne do Windows, lecz wygodniejsze, bardziej przyjazne. Jest to dalszy etap nakładkowania, jednak trudno przewidzieć na ile się on rozpowszechni.