Press ESC to close

Własne dzieło w całości – tekst, obraz, dane

Wszystkie elementy, pracujące w systemie Windows, można powiązać przekazując informacje na dwa sposoby. Pierwszy sposób to Schowek (Clip- board). W każdej aplikacji menu edycji (Edycja – Edit) zawiera funkcje kopiowania (Kopiuj – Copy) oraz wycinania (Wytnij – Cut) i wklejania (Wklej – Pastę). Pierwsze dwie opcje zapisują informacje do schowka, zaś trzecia wstawia informacje ze schowka we wskazane miejsce. Przenoszenie informacji jest możliwe między różnymi rodzajami programów. Można wstawiać obrazy do tekstów, a także informacje tekstowe do rysunku. Informacje wklejone do innej aplikacji nie mają związków z programem macierzystym. Jeśli chcemy dokonać zmiany, to należy wykonać odpowiednie działanie w programie oryginalnym i powtórzyć kopiowanie i wklejanie, usuwając wcześniej wklejoną wersję. Alternatywą dla tego postępowania, wprowadzoną w systemie Windows 3.1 jest możliwość powiązania (Powiązanie – Link) informacji pochodzącej z jednej aplikacji i wklejanej do innej. Powiązanie pozwala połączyć aktualizację oryginału ze zmianami dokonywanymi w danych źródłowych. Jeżeli wstawiamy obraz do tekstu, to przy powiązaniu obu aplikacji, można przejść do programu Painbrush, aktualizując rysunek. Po powrocie do edytora, w którym rysunek jest wykorzystywany, okaże się, że zmiany zostały tu także uwzględnione. Warto zwrócić uwagę, że rysunek wklejony do tekstu traktowany jest jak jeden znak. Tak więc, inne znaki w edytorze mogą się pojawić pod nim lub nad nim, ewentualnie obok, jeśli rysunek jest niewielki. Edytor Write, podobnie jak inne edytory, umożliwia przeskalowanie wstawionego rysunku, co pozwala dopasować go wymiarami do tekstu, bez powrotu do programu graficznego.