Press ESC to close

Niezwykle ważna jest funkcja porównywania katalogów napisanych w sąsiednich oknach (Compare)

Wynikiem porównania zawartości katalogów jest wyróżnienie (jaskrawo) tych pozycji, które są tylko w jednym z katalogów. Przy plikach o tej samej nazwie i różnych datach wyróżniany jest plik nowszy. Pliki są wybrane (podświetlone) jako grupa, a więc wszystkie razem można skopiować lub przenieść w inne miejsce, korzystając z jednego klawisza funkcyjnego (F5 lub F6). Drugie ważne działanie, to wyszukiwanie plików w dowolnym miejscu dysku niezależnie od katalogu, w którym się znajdują (Find File). Jest to cenne przy dużych, wielokatalogowych dyskach w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić, czy określony plik lub grupa plików znajduje się na dysku. Jest możliwość potraktowania dysku jako całości. Pozwala oderwać proces wyszukiwania plików na danym dysku od konkretnego katalogu dyskowego. Do wersji 4.0 programu dołączono rozbudowany program o nazwie TERM90 wywoływany z menu poleceniem Terminal Emulation. Jest to program umożliwiający współpracę z modemem. Za jego pośrednictwem można wysyłać i odbierać komunikaty, a także nawiązywać łączność z dostępnymi dla nas komputerami. Program ten jest szczegółowo opisany w książce “Norotn Commander 4.0 w 20 krokach” (patrz bibliografia).