Press ESC to close

WYTRWALI PROGRAMIŚCI

Oko może przebiec wiersz kilka razy, by wydobyć jego znacze­nie, lub przeskoczyć dziesięć linijek, by sprawdzić de­finicję lub użycie symbolu. Dla większości z nas mó­wioną wersja rozkazu FORTRANu ginie z chwilą jej wypowiedzenia. Nawet dwóch wytrawnych programi­stów musi zasiąść z zapisaną wersją programu, jeśli chcą go razem przedyskutować. To samo odnosi się do matematyków i ich równań. Jesteśmy zdumieni, gdy czytamy o niewidomych matematykach, jak Euler, którzy jakoś mogli wizualizować swoje dowody bez po­mocy papieru. Języki naturalne funkcjonują odmien­nie: są w pełni zrozumiałe w mowie, ponieważ język mówiony poprzedził pismo o tysiąclecia. W odróżnie­niu od dobrego programowania komputerowego, język naturalny jest w znacznym stopniu redundantny.