Press ESC to close

Mechanizm działania menu jest zwykle trzystopniowy

Pierwsze jest menu poziome (ang. menu bar), najczęściej w postaci paska u góry ekranu. Wybór opcji powoduje rozwinięcie menu pionowego (ang. pulldown menu) w postaci listy opcji umieszczonych jedna pod drugą. Przy niektórych pozycjach w menu pionowym znajduje się wielokropek. Oznacza on, że wybór tej opcji nie powoduje natychmiastowego działania, lecz wprowadza użytkownika do kolejnego menu lub do tzw. okna dialogowego (ang. dialog box), gdzie można wskazać lub wpisać właściwą możliwość. Opcje z obu typów menu można wybierać na trzy różne sposoby.

  • Na wybranej pozycji w menu należy ustawić podświetlenie i nacisnąć klawisz Enter. Podświetlenie przesuwamy, korzystając z klawiszy oznaczonych strzałkami.
  • Wybór odpowiedniej opcji może nastąpić przez naciśnięcie klawisza litery, która jest w nazwie opcji wyróżniona (np. inną barwą).
  • Opcję można wskazać myszą, umieszczając kursor myszy w dowolnym miejscu nazwy. Wybór następuje przez jedno kliknięcie.

W każdym przypadku reakcja jest identyczna przejście do kolejnego poziomu menu lub wykonanie zadania. Menu programu Norton Commander zawiera wiele funkcji podzielonych na pięć grup: lewe okno (Left), funkcje (Functions), polecenia (Commands), opcje (Options) oraz prawe okno (Right). W dużej części są to polecenia kosmetyczne zmieniające postać lub zawartość okien. Interesujące są niektóre możliwości zawarte wśród poleceń. Pokażą to dwa najistotniejsze polecenia.