Press ESC to close

Paleta i grubość linii

Paleta zawiera dostępny zestaw barw oraz wzorów, które mogą występować jako tło lub jako podstawowy element rysunku. Zmiana tła rysunku może nastąpić tylko przed wprowadzeniem nowego rysunku i nie może być zmieniana podczas kreślenia. Można w dowolnej chwili zmieniać barwę kreślenia (lewy klawisz myszy) oraz tło dla wskazanego fragmentu (prawy klawisz myszy). Także wybór grubości linii może być dokonany w dowolnym momencie. Przy rozpoczęciu pracy tło jest białe a kolor kreślenia czarny. Menu poziome zawiera szereg działań. Ciekawa jest możliwość znacznego powiększenia fragmentu obrazka, gdzie można punkt po punkcie korygować obraz. Obraz można też przesuwać, odbijać, zmienia jego wymiary i barwy.  Plik Menu zawiera wszystkie standardowe opcje dotyczące plików (inicjowanie nowego rysunku, odczyt z dysku, zapis na dysk, zakończenie pracy) oraz drukowania (nagłówki i marginesy, wydruk, parametry drukarki). Edycja. Tu również znajdują się typowe działania: anulowanie ostatniego polecenia, przesyłanie do i z bufora pośredniczącego oraz wczytanie i zapisanie fragmentu rysunku. Widok. Rysunek można oglądać fragmentami w powiększeniu (Powiększ – Zoom in) lub w całości w zmniejszeniu (Pomniejsz – Zoom out). Można też rozszerzyć rysunek na cały ekran, usuwając wszystkie menu lub jego poszczególne elementy. Orientację w położeniu poszczególnych elementów rysunku ułatwia możliwość wyświetlenia współrzędnych bieżącego położenia kursora.